تعرفه سامانه پیام کوتاه »

تعرفه خدمات سامانه پیام کوتاه ( تعرفه کاربران و نمایندگی های SMSMOD )پکیج نسبتا رایگان

پکیج نسبتا رایگان

admin شهریور ۲۵, ۱۳۹۲ ۰

پکیج کاربری ” نسبتا رایگان ” مخصوص کاربران سامانه پیام کوتاه جهت مقایسه خصوصیات و قیمت این پنل با سایر پلن ها کلیک کنید . با خرید اشتراک ۳ سالانه این محصول ، علاوه

بیشتر بخوانید »
پکیج مبتدی

پکیج مبتدی

admin شهریور ۲۵, ۱۳۹۲ ۰

پکیج کاربری ” مبتدی ” مخصوص مبتدیان سامانه پیام کوتاه جهت مقایسه خصوصیات و قیمت این پنل با سایر پلن ها کلیک کنید . با خرید اشتراک ۳ سالانه این محصول ، علاوه بر

بیشتر بخوانید »
پکیج بازاریابی

پکیج بازاریابی

admin شهریور ۲۵, ۱۳۹۲ ۱

پکیج کاربری ” بازاریابی ” مخصوص بازاریابان سامانه پیام کوتاه   جهت مقایسه خصوصیات و قیمت این پنل با سایر پلن ها کلیک کنید . با خرید اشتراک ۳ سالانه این محصول ، علاوه

بیشتر بخوانید »
پکیج نیمه حرفه ای

پکیج نیمه حرفه ای

admin شهریور ۲۵, ۱۳۹۲ ۰

پکیج کاربری ” نیمه حرفه ای ” مخصوص کاربران معمول سامانه پیام کوتاه جهت مقایسه خصوصیات و قیمت این پنل با سایر پلن ها کلیک کنید . با خرید اشتراک ۳ سالانه این محصول

بیشتر بخوانید »
پکیج حرفه ای

پکیج حرفه ای

admin شهریور ۲۵, ۱۳۹۲ ۰

پکیج کاربری ” حرفه ای ” مخصوص کاربران حرفه ای سامانه پیام کوتاه جهت مقایسه خصوصیات و قیمت این پنل با سایر پلن ها کلیک کنید . با خرید اشتراک ۳ سالانه این محصول

بیشتر بخوانید »
پکیج کار

پکیج کار

admin شهریور ۲۵, ۱۳۹۲ ۰

پکیج کاربری ” کار ” مخصوص کاربران بازار کار سامانه پیام کوتاه جهت مقایسه خصوصیات و قیمت این پنل با سایر پلن ها کلیک کنید . با خرید اشتراک ۳ سالانه این محصول ،

بیشتر بخوانید »
پکیج ویژه

پکیج ویژه

admin شهریور ۲۵, ۱۳۹۲ ۰

پکیج کاربری ” ویژه ” مخصوص کاربران ویژه سامانه پیام کوتاه جهت مقایسه خصوصیات و قیمت این پنل با سایر پلن ها کلیک کنید . با خرید اشتراک ۳ سالانه این محصول ، علاوه

بیشتر بخوانید »